आपले अणसुरे गाव

 

अणसुरे हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्याच्या दक्षिण टोकाला, विजयदुर्ग किल्ल्याच्या समोर समुद्रकिनारी वसलेले गाव आहे. रत्नागिरी शहरापासून ६० किमी अंतरावर, राजापूर शहरापासून ३५ किमी, देवगडपासून ३० किमी, तर विजयदुर्गापासून ३० किमी अंतरावर अणसुरे गाव येते. गावाचे क्षेत्रफळ ९८७.८१ हेक्टर असून लोकसंख्या २३९० (२०११ च्या जनगणनेनुसार) एवढी आहे.

       अणसुरे गावाच्या पश्चिम दिशेला समुद्रकिनारा असून उत्तर आणि दक्षिण दिशांना खाडी आहे. पश्चिमेकडे बाकाळे, दांडे; दक्षिणेकडे शिर्से, सागवे, बुरुंबे; पूर्वेकडे गोठीवरे, साखर, कोंबे व उत्तरेकडे जानशी, पठार, निवेली, तिवरांबी ही गावे येतात. गावाचा विस्तार पश्चिम-पूर्व आहे. गिरेश्वर टेकडी हे अणसुरे गावाचे सर्वात उंच ठिकाण असून त्याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे ७० मीटर आहे. गावाच्या पश्चिम बाजूला समुद्र असून दक्षिण व उत्तर दिशांना खाडी आहे. गावाची पश्चिम-पूर्व लांबी सुमारे ६ किलोमीटर असून उत्तर दक्षिण रुंदी सुमारे १.५ ते २ किमी आहे. 

अणसुरे गाव हे बारा वाड्यांमध्ये विभागलेले आहे. गावाचा मुख्य रस्ता पश्चिम-पूर्व असून सर्वांत पश्चिम टोकाला दांडे वाडी व पंगेरे वाडी या वाड्या आहेत. मुख्य रस्त्याच्या उत्तर बाजूला पंगेरेवाडीपासून क्रमाने शेवडीवाडी, आरेकरवाडी, म्हसासुरवाडी व हुर्से वाडी या वाड्या येतात, तर दक्षिण बाजूला दांड्यापासून अनुक्रमे शेरीवाडी, बौद्धवाडी, आडीवाडी, भराडेवाडी आणि वाकी या वाड्या आहेत. कणेरीवाडी आणि वाडेकरवाडी या वाड्या गावात मुख्य रस्त्याला लागूनच आहेत. दांडेवाडी आणि हुर्से वाडी ही प्रशासकीय दृष्ट्या वेगळी गावे समजली जात असली तरी हे अणसुरे गावाचे अविभाज्य भाग आहेत. 

गावातील समाजजीवन व अर्थव्यवस्था मिश्र स्वरूपाची आहे. शेती, बागायती (आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, कोकम, काळी मिरी, इ.), मासेमारी व मजुरी ही गावातली मुख्य उपजीविकेची साधने आहेत. गाव तिन्ही बाजूंनी खाडीने वेढलेले असल्याने मासेमारी मोठ्या प्रमाणावर चालते. भातशेतीसाठी सडेजमिनी व मळेजमिनी आहेत. सडा व मळा यांच्या मधील डोंगरउतारावर आंबा-काजूच्या बागा व झुडूपी, पानझडी जंगले आहेत.

उपलब्ध नकाशानुसार, गावाच्या भूभागाचे क्षेत्रफळ  ७.३१ चौ. किमी आहे. गावात शेतमळ्यांचे क्षेत्र २६.२६ हेक्टर आहे, जे गावाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ३.५९ टक्के आहे. कातळासड्याचे क्षेत्र २३१.८ हेक्टर आहे, जे गावाच्या एकूण क्षेत्राच्या ३१.७ टक्के आहे. खारफुटीचे क्षेत्र १.२९ चौ किमी, तर खाडीचे क्षेत्र ५.६४ चौ किमी एवढे आहे.

Share Tweet Follow Share Email Share