34

बारतोंडी (Morinda pubescens)

बारतोंडीची लहान ते मध्यम उंचीची झाडे गावात सर्वत्र, विशेषतः सड्यांच्या आजूबाजूला व डोंगरउतारावरच्या झुडुपांमध्ये सामान्य प्रमाणात आढळतात. मोठा वृक्ष आढळात नाही. तपकिरी रंगाचे खाचा पडलेले खोड व मध्यम आकाराची जाड लुसलुशीत पाने यावरून हे झाड ओळखू येते. या झाडाचा खाद्य, औषधी वा अन्य व्यावसायिक उपयोग गावात तूर्तास ज्ञात नाही.

अधिक माहितीसाठी संदर्भ – 1) मराठी विश्वकोश (https://marathivishwakosh.org/3788/) 2) फ्लॉवर्स ऑफ इंडिया (http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Indian%20Mulberry.html)
Share Tweet Follow Share Email Share