भाटपालू 
 

भाटपालू हा मासा अणसुरे खाडीत भरपूर प्रमाणात आढळतो. याचा आकार तळहाताएवढा असतो. पूर्ण वाढ झालेले मासे एक फूट x अर्धा फूट एवढ्या आकाराचे होतात. हा मासा वर्षभर भरपूर प्रमाणात मिळतो. पाग टाकून हे मासे मुख्यतः पकडले जातात. तळून, रस्सा करून हे मासे खाल्ले जातात. बाजारात याला साधारणतः २०० ते ३०० रु. किलोने हा मासा विकला जातो.

 

Share Tweet Follow Share Email Share