बोर्याटीण (……………..)

बोर्याटीणीची लहान उंचीची झाडे (५ ते १५ फूट) गावात तुरळक प्रमाणात आढळतात. बोराचेच भाईबंद असलेले हे झाड आहे. वाकीच्या सड्यावर बोर्याटीणीच्या झाडांची नोंद झाली आहे. पाने लहान गोलाकार असून फांद्या काटेरी असतात. याला बोरासारखी काळी फळे येतात. या झाडाचा खाद्य, औषधी वा अन्य उपयोग गावात तूर्तास ज्ञात नाही. जळवणासाठी लोक कवळ तोडतात. 

Share Tweet Follow Share Email Share