चिपी (Sonneratia alba) 

 

महाराष्ट्राचा ‘राज्य कांदळवन वृक्ष’ असलेली ‘चिपी’ ही वनस्पती अणसुरे गावाच्या कांदळवन क्षेत्रात सर्वत्र विपुल प्रमाणात आढळते. चिपीचे लहान ते मध्यम उंचीचे वृक्ष (५ ते १० फूट) खाडीकिनाऱ्यालगत आढळतात. गोल जाड पाने आणि गुलाबी-पांढऱ्या फुलांवरून हा वृक्ष सहज ओळखता येतो. या वृक्षाचा खाद्य, औषधी वा अन्य उपयोग गावात तूर्तास ज्ञात नाही.

 

 

अधिक माहितीसाठी संदर्भ –
(https://www.youtube.com/watch?v=MJC4NUuIvn0)

 

 

 

Share Tweet Follow Share Email Share