शेंगटी
 

शेंगटी हा अणसुरे खाडीत विपुल प्रमाणात आढळतो. साधारण अर्धा फूट लांबीचे मासे खाडीतून पकडले जातात. पूर्ण वाढ झालेल्या माशाची लांबी २ ते ३ फूट असते. उकडून हळद-मीठ टाकून, तळून वा रस्सा करून हा मासा खाल्ला जातो. छोट्या माशाचे वजन पाव किलोपर्यंत असते, तर मोठ्या माशाचे वजन पाच ते दहा किलोपर्यंत भरते. छोटे मासे बाजारात साधारणतः २०० रु. किलोने विकले जातात. भरतीच्या ताणाला हे मासे जास्त मिळतात. छोटे मासे खाडीत मिळतात, तर मोठे मासे खोल समुद्रात मिळतात. मोठया माशाला ‘शेंगाळा’ म्हणतात.

 

Share Tweet Follow Share Email Share