कहांडळ (Sterculia urens)
 

कहांडळींची लहान ते मध्यम उंचीची झाडे (१० ते २० फूट) गावात तुरळक प्रमाणात आढळतात. एका मोठ्या वृक्षाची नोंद झाली आहे. पांढऱ्या गुळगुळीत खोडामुळे हा वृक्ष सहज ओळखू येतो. गावात ‘कोळीण’, ‘भुत्या’ या नावानेही हा वृक्ष ओळखला जातो. बागेच्या, शेताच्या कुंपणासाठी सामान्यपणे कोळीणीचे खुट लावले जातात. उन्हाळ्यात याला कठीण कवचाची फळे येतात.

 

अधिक माहितीसाठी संदर्भ –

 (https://www.facebook.com/NisargarajaMitraJiwanche/posts/2574699849511252)

Share Tweet Follow Share Email Share