खोटा अशोक

खोटा अशोक हा गावात तुरळक प्रमाणात आढळणारा वृक्ष आहे. अणसुरे आड-भराडे शाळा, गिरेश्वर मंदिर येथे मध्यम उंचीची (३० फुटांपर्यंत) लागवड केलेली झाडे आहेत.

 

 

 

Share Tweet Follow Share Email Share