कुर्डू (Celosia argentea)    

कुर्डू ही वनस्पती पावसाळ्यात गावात सर्वत्र सामान्य प्रमाणात आढळते. विशेषतः शेतमळ्यांच्या बाजूने ही वनस्पती खास करून दिसते. कुर्डूच्या पाल्याची गावातले लोक भाजी करतात. सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या सुमारास कुर्डू फुलतात व नवरात्रात घराला कुर्डुचे घोस बांधतात.

अधिक माहितीसाठी संदर्भ –  (https://www.facebook.com/groups/443807773158488/posts/475417509997514/)
Share Tweet Follow Share Email Share