मोगली एरंड (Jatropha curcas)    

मोगली एरंडाची ५ ते ८ फूट उंचीची खुरटी झुडुपे गावात तुरळक प्रमाणात आढळतात. मोठा वृक्ष आढळात नाही. गावात शेताला, बागेला वय (कुंपण) करण्यासाठी याचा वापर होतो. या झाडाला चीक असतो. याच्या पानांच्या देठांतून साबणासारखे बुडबुडे येतात. या झाडाचा खाद्य, औषधी वा अन्य उपयोग गावात तूर्तास ज्ञात नाही.

अधिक माहितीसाठी संदर्भ –

 (https://marathivishwakosh.org/4820/)

कुंपणात मोगली एरंडाचे झाड लावतात.
Share Tweet Follow Share Email Share