मोवई (Lannea coromandelica)
 

मोवईची लहान ते माध्यम उंचीची झाडे गावात सर्वत्र सामान्य प्रमाणात आढळतात. मोठे वृक्ष आढळात नाहीत. खोड करड्या रंगाचे असते. पाने लहान, हिरवी व दुतर्फा एकमेकांना समांतर स्वरूपात असतात. उन्हाळ्यात मोवईच्या झाडांना पांढरा मोहोर येतो व त्यामागोमाग तोरणासारखी शेंगदाण्याच्या आकाराएवढी काळपट पांढरी फळे येतात. मोवईची फळे हे अनेक पक्ष्यांचे आवडते खाद्य आहे. फुले-फळे येण्याच्या सुमारास मोवईच्या झाडावर एकही पण शिल्लक राहत नाही. लाकूड हलके व मोठ्या बांधकामासाठी निरुपयोगी असते. खोकापट्टीसाठी मोवईचे लाकूड वापरतात.

अधिक माहितीसाठी संदर्भ –

1) फ्लॉवर्स ऑफ इंडिया (http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Indian%20Ash%20Tree.html)

Share Tweet Follow Share Email Share