निलगिरी 

 

 

निलगिरीची २० ते ४० फूट उंचीची झाडे गावात तुरळक प्रमाणात आढळतात. तेलीवाडी येथील परिसरात निलगिरीच्या मध्यम उंचीच्या २० झाडांची नोंद झाली आहे. जळवणासाठी लाकूड म्हणून निलगिरीचे कवळ तोडले जातात. बाकी या झाडाचा गावात काही उपयोग केला जात नाही.

अधिक माहितीसाठी संदर्भ –

1) मराठी विश्वकोश (https://vishwakosh.marathi.gov.in/30833/)

Share Tweet Follow Share Email Share