ताम्रमुखी टिटवी
दि. १/२/२०२२
ठिकाण – अणसुरे खाडी
छायाचित्र: सुहास गुर्जर

ताम्रमुखी टिटवी    

ताम्रमुखी टिटवी हा अणसुरे खाडीत नेहमी आढळणारा पक्षी आहे.

 

Share Tweet Follow Share Email Share